Любофос для соняшнику

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИРОЩУВАННЮ СОНЯШНИКА

 Насіння соняшнику проростає при температурі 5-8ºС, але сходи з’являються пізно, через 22-25 діб і бувають дуже ослабленими. При температурі 8-10ºС вони з’являють-ся через 15-20 діб після сівби, при 15-16ºС – через 9-10. Паростки витримують приморозки до -7-8ºС.

Соняшник вимогливий до ґрунтів і потребує оптимального зволоження. Коренева система рослин сягає на глибину до 2,8 м і розгалужується до 1,5 м при щільності ґрунту в шарі 0-30 см 1,06-1,20 г/см3 і промочуванні ґрунту вологою на глибину більше 2 м.

 

Найбільш сприятливі для соняшнику чорноземи та лучно-чорноземні ґрунти з нейтральною реакцією. Малопридатні і непридатні – важкі глинисті, піщані, а також кислі і засолені ґрунти з об’ємною масою більше 1,3 г/см3.

Надходження поживних речовин в рослину впродовж вегетації – нерівномірне. Найбільша кількість азоту споживається в період відтворення кошиків і до кінця цвітіння, фосфору – від сходів до цвітіння,  калію – від утворення кошиків до достигання. При врожаї 2 т/га насіння і 5 т стебел рослини соняшнику споживають з ґрунту 110 кг азоту, 50 кг фосфору і 250 кг калію.

До фази 2-3 пар листків соняшник росте повільно, потім ростові процеси прискорюються і в період бутонізації – цвітіння за добу наростає 3-5 см. У фазі цвітіння цей процес уповільнюється і до її кінця припиняється. Цвітіння кошика триває 10-12 діб, а найбільш інтенсивний його ріст спостерігається  протягом 8-10 діб після цвітіння. Налив насіння триває 30-40 діб після запліднення.

Удобрення соняшнику

За даними багатьох дослідників, чутливість сучасних сортів і гібридів соняшнику до добрив обмежується приростом врожайності в межах 0,2-0,5 т/га. Різні гібриди і сорти також неоднаково реагують на добрива. Зокрема,   ефективність добрив зумовлюється строками, способами їх внесення, вологозабезпеченістю, погодними умовами. Важливо також витримати  оптимальне  співвідношення  між  елементами  живлення – N:Р = 1:1,5.

Науковими установами розроблені орієнтовані норми удобрення соняшнику для основних зон: Степ південний – N30-60Р40-90, Степ північний – N30-40Р60. Калійні добрива слід вносити на ґрунтах з низьким вмістом цього елемента. При наявності його більше 30 мг на 100 г ґрунту вносити калійні добрива недоцільно. Для фосфорних добрив (за Чириковим)  ця величина становить 24 мг.

Добрі результати забезпечує внесення мінеральних добрив в дозі  N40Р60  локально-смуговим способом з осені або одночасно з сівбою. Так, при врожайності в контролі 3,0 т/га, внесення N40Р60  розкидним способом під зяб забезпечило прибавку на рівні 0,21 т/га, під передпосівну культивацію – 0,17, локально при сівбі однією смугою – 0,36 т/га. 

В дослідах підживлення N20Р30 при першому міжрядному обробітку в умовах доброї вологості ґрунту зумовлювало підвищення врожайності насіння на 0,26 т/га.

 Необхідність кореневого або позакореневого підживлення визначається вмістом в листках соняшнику загального фосфору. Якщо його менше 0,8%, то необхідно внести N20Р30. Для позакореневого підживлення рослин у фазі 5-6 пар листків можна застосовувати РКД-10-34 та КАС-28 або мікродобрива та фізіологічно-активні речовини.

Як з нами зв'язатись

ТОВ "ФлорaАгроФарм"
м.Кропивницький, Студентський бульвар 22/12

Наші телефони:

(068) 107-67-60 - відділ продажу
(095) 860-10-86 - агроконсультація
(066) 765-84-86 - логістика
(096) 371-97-45 - дирекція
(050) 555-31-30 - дирекція